We are open!

Rydyn ni ar agor!

Oct 08, 2019James Adams

Mae Stiwdio Make Spot - Cas-gwent nawr ar agor!

Ar Ddydd Sadwrn Medi 28ain agorwyd ein drysau i’r cyhoedd am y tro cyntaf! Roeddem wedi ein syfrdanu gan y diddordeb a’r gefnogaeth a gawsom a hoffem ddiolch i bawb a ddaeth i’n gweld. Edrychwn ymlaen yn fawr at eich croesawu yn ôl ar gyfer cyrsiau, dosbarthiadau, gweithdai a mwy, ac wrth gwrs i gael eich ffabrigau Liberty neu Dashwood ar gyfer eich prosiectau diweddaraf.

Rydym bob amser yma i gynnig ysbrydoliaeth ac anogaeth ac edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan.

Diolch,

The Make Spot

x

Mwy o erthyglau

Sylwadau (0)

Nid oes unrhyw sylwadau ar gyfer yr erthygl hon. Byddwch yr un cyntaf i adael neges!

Gadael sylw

Sylwch: rhaid cymeradwyo sylwadau cyn iddynt gael eu cyhoeddi