Y Blog Make Spot

Meet Lucy: Sewing Teacher, and Co-owner of The Make Spot
Jan 17, 2024
Meet Lucy: Sewing Teacher, and Co-owner of The Make Spot.
A bold and beautiful Lady McElroy fabric
Dec 06, 2023
Roeddem am gymryd eiliad i ddiolch i'n cwsmeriaid nad ydynt yn cael y cyfle i ymweld â'n stiwdio a chymryd rhan yn ein gweithdai a'n dosbarthiadau. Mae bob amser yn bleser pan fyddwn yn derbyn archebion ffabrig o leoedd yn y byd rydyn ni'n caru neu ddim ond wedi breuddwydio am ymweld - o Ganada ac UDA i Awstralia a thu hwnt, neu'n nes adref yn Ewrop, rydyn ni wedi cludo ffabrigau arbennig i gwsmeriaid ledled y byd.
Summer update.
Aug 25, 2023
Q: “I already have sewing skills and can confidently make my own clothes and household items. Is the Adult All Abilities suitable for me?”  A: "Absolutely!!"
Why this image?
Jun 18, 2023
Why did we choose this image for our new website?
A new home.
May 09, 2022
Rydym wrth ein bodd yn rhannu newyddion cyffrous - rydym yn symud!
We are re-opening!
Jul 21, 2020
Mae The Make Spot yn ail-agor gydag amserlen symlach. Rydym yn cymryd mesurau diogelwch ychwanegol i sicrhau y gallwn ddarparu ar gyfer nifer lai yn ein stiwdio.