Y Blog Make Spot

A bold and beautiful Lady McElroy fabric
Dec 06, 2023
Roeddem am gymryd eiliad i ddiolch i'n cwsmeriaid nad ydynt yn cael y cyfle i ymweld â'n stiwdio a chymryd rhan yn ein gweithdai a'n dosbarthiadau. Mae bob amser yn bleser pan fyddwn yn derbyn archebion ffabrig o leoedd yn y byd rydyn ni'n caru neu ddim ond wedi breuddwydio am ymweld - o Ganada ac UDA i Awstralia a thu hwnt, neu'n nes adref yn Ewrop, rydyn ni wedi cludo ffabrigau arbennig i gwsmeriaid ledled y byd.
A week of courses!
Nov 08, 2019
Rydym wedi cael wythnos hwyliog, brysur a chynhyrchiol yn The Make Spot. Dyma ein hwythnos lawn gyntaf o gyrsiau.
Hot off the press - Liberty Summerhouse Collection now in stock!
Oct 08, 2019
Mae ffabrigau Liberty bellach mewn stoc yn ein stiwdio yng Nghas-gwent