Y Blog Make Spot

Meet Lucy: Sewing Teacher, and Co-owner of The Make Spot
Jan 17, 2024
Meet Lucy: Sewing Teacher, and Co-owner of The Make Spot.
Why this image?
Jun 18, 2023
Why did we choose this image for our new website?
A new home.
May 09, 2022
Rydym wrth ein bodd yn rhannu newyddion cyffrous - rydym yn symud!
We are re-opening!
Jul 21, 2020
Mae The Make Spot yn ail-agor gydag amserlen symlach. Rydym yn cymryd mesurau diogelwch ychwanegol i sicrhau y gallwn ddarparu ar gyfer nifer lai yn ein stiwdio.
Covid-19 required closure
Mar 21, 2020
Yn dilyn ein hysbysiad blaenorol , ac yn dilyn cyngor diweddaraf y llywodraeth , rydym wedi cau stiwdio The Make Spot hyd nes y clywir yn wahanol. Er mor siomedig yw hyn, mae'n rhaid i ni wneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau yr ymdrinnir â'r pandemig hwn cyn gynted â phosibl ac mor gyflym â phosibl, a byddwn yn gwneud hynny. Rydym yn dal i fod ar agor ar-lein yn www.themakespot.uk a byddwn yn parhau i gyflawni'r holl ffabrigau, patrymau ac ategolion cyn belled ag y gallwn.