Y Blog Make Spot

A bold and beautiful Lady McElroy fabric
Dec 06, 2023
Roeddem am gymryd eiliad i ddiolch i'n cwsmeriaid nad ydynt yn cael y cyfle i ymweld â'n stiwdio a chymryd rhan yn ein gweithdai a'n dosbarthiadau. Mae bob amser yn bleser pan fyddwn yn derbyn archebion ffabrig o leoedd yn y byd rydyn ni'n caru neu ddim ond wedi breuddwydio am ymweld - o Ganada ac UDA i Awstralia a thu hwnt, neu'n nes adref yn Ewrop, rydyn ni wedi cludo ffabrigau arbennig i gwsmeriaid ledled y byd.