Bertie's Bows

Cord Elastig Meddal Ychwanegol 3mm - Gwyn

£0.35
 
£0.35
 

Mae'r llinyn elastig 3mm hynod feddal a chryf hwn yn stwffwl ar gyfer eich blwch gwnïo, ac mae'n darparu cysur ychwanegol i bob prosiect y gellir ei wisgo yn erbyn y croen neu'n agos ato. Mae ganddo wead meddal iawn ar gyfer cysur premiwm, ac mae ganddo ddigon o ymestyn. Mae hyn yn ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer eitemau fel masgiau wyneb gan y gellir ei olchi ar dymheredd uchel hefyd.

Sylwch mai hanner metr yw maint archeb lleiaf. Mae'r elastig hwn yn cael ei werthu mewn cynyddiadau HANNER METER. Mae'r pris fesul HANNER METR. Rhowch 2 yn y blwch nifer i brynu 1 metr ac ati. Bydd pob archeb yn cael ei dorri'n ddarn parhaus.